Indicadores De Gestión 2018

Indicadores De Gestión 2018

Trimestre 4

Indicadores Tesorería

Indicadores Sistemas

Indicadores Jurídica

Indicadores Gestión Gerencial

Indicadores Gestión Documental

Indicadores Creditos

Indicadores Contabilidad

Indicadores Comercial

Indicadores Cartera

Indicadores Control Interno

Indicadores Calidad

Indicadores Compras

Indicadores Talento Humano

Indicadores Convenios

Trimestre 1

Indicadores Convenios

Indicadores Tesorería

Indicadores G. Compras

Indicadores Talento Humano

Indicadores Calidad

Indicadores Contabilidad

Indicadores Control Interno

Indicadores G. Cartera

Indicadores Comercial

Indicadores G. Documental

Indicadores G. Gerencial

Indicadores G. Jurídica

Indicadores Sistemas

Trimestre 2

Indicadores G. Compras

Indicadores G. Contabilidad

Indicadores A. Convenios

Indicadores Calidad

Indicadores Control Interno

Indicadores Cartera

Indicadores Comercial

Indicadores Créditos

Indicadores G. Documental

Indicadores G. Gerencial

Indicadores G. Juridica

Indicadores G. Sistemas

Indicadores Tesorería